Az idősek generációja és a digitális világ

Aaron Smith tanulmányát  az időskorúak technológia-használatáról [1] 2014 áprilisában publikálta a Pew Research Center . A felmérést a Princeton Survey Research Associates International vezetésével készítették, és kizárólag az Amerikai Egyesült Államok polgárai vettek benne részt.
A kutatás telefonos megkereséseken alapult, amelyben 16 év feletti résztvevőket kérdeztek meg 2013 júliusától szeptemberig. Összességében több, mint 6000 fős reprezentatív mintavétel történt, amelyből 1526 résztvevő volt 65 évnél idősebb. Iskolázottság tekintetében egyaránt volt középiskolai, vagy annál alacsonyabb végzettségű, valamint felsőfokú tanulmányokat végzett válaszadó.

Az időskorúakra vonatkozó minta mérete és demográfiai megoszlása

Néhány megállapítást kiemelünk a tanulmányból. A digitális világgal szembeni befogadás növekszik az USA polgárai között, de még mindig sokan vannak azok, akik elzárkóznak ettől (41%). Tízből hat időskorú ember internethasználó, és csaknem a fele szélessávot használ ehhez. Ez utóbbi arra utal, hogy nem elégednek meg az olcsóbb megoldásokkal, hanem jó minőségű letöltési és feltöltési sebességet igényelnek. Érdemes áttekinteni azt is, hogyan alakult életkori bontásban az internet és a szélessáv használata a körükben.

Az internet és szélessáv használata csökken 75 éves kor körül.

Ezek az eredmények arra is rávilágítottak, hogy bár az életkor előrehaladtával folyamatos csökkenés tapasztalható, ennek ellenére a 80 év felettiek között is vannak aktív használók.

Itt kell megjegyeznünk ugyanakkor azt is, hogy az idősek számos akadállyal szembesülnek az új technológiák befogadásával, alkalmazásával kapcsolatban. A problémák egy része anyagi és egészségügyi természetű: krónikus betegségek, látásproblémák, kézremegés, demencia és különféle fogyatékosságok nehezítik a tanulás folyamatát. A felmérésben 77% mondta azt magáról, hogy szüksége lenne segítségre az új technológiák használatának elsajátításához, mivel ezek gyakran bonyolult feladatot jelentenek számukra.

A szenior korosztályból 77% rendelkezik mobiltelefonnal, habár leginkább a hagyományos alapkészülékeket részesítik előnyben. Csupán 18% jelentette ki, hogy van okostelefonja. Jóllehet, egyéb digitális eszközök birtoklásában ennél kedvezőbb képet mutatott a vizsgálat: 27% rendelkezik tablettel vagy e-könyv olvasóval.

A közösségi média oldalait 46% látogatja rendszeresen. Az idézett tanulmány egyik ábrája szerint 2006 óta folyamatosan és meredeken emelkedik a használók száma. Az idősebb korosztály inkább a Facebookot preferálja más közösségi oldalakkal szemben.

Figyelemre méltó megállapítás, hogy a social media kedvelőinek 81%-a napi szinten társalog barátaival, családtagjaival személyesen és telefonon is, tehát a digitális eszközök használatának hatására sem szorult háttérbe körükben a személyes kapcsolattartás más csatornákon.

Mint korábban már szó esett róla, a 65 év felettiek 59%-a internetezik. Közülük 71% napi szinten, 11% hetente 3–5 alkalommal. Ez azt mutatja, hogy az idősek ugyanolyan aktívan vesznek részt az online világ különféle ügyeiben, mint a náluk fiatalabb generációk. Életükbe szervesen beépült ez a tevékenység. A kutatás rávilágított arra is, hogy egyértelműen pozitív attitűddel tekintenek a világháló áldásaira. Egyetértenek abban, hogy komoly hátrányban vannak azok a kortársaik, akik távol maradnak az internettől. Elfogadják azt a kijelentést is, hogy könnyebb online megtalálni az információt, mint ahogyan régebben mód nyílott erre. A szkeptikusan viszonyuló kívül maradók többsége nem érzi veszteségnek a digitális írástudás hiányát. Csupán 25% fogadja el közülük azt az állítást, hogy könnyebb lenne elérni a fontos információkat az internet segítségével.

[1] Pew Research Center, April 2014. Aaron Smith: „Older Adults and Technology Use. http://www.pewinternet.org/2014/04/03/older-adults-and-technology-use/

Mi a véleménye erről?