Digitális befogadás és megosztottság a világban

A Pew Research Center 2018. június 18-án publikálta a 2016-17 között, 39 ország 18 év feletti polgárainak körében végzett felmérésének következtetéseit, melynek címe: Social Media Use Continues To Rise in Developing Countries, but Plateaus Across Developed Ones“. A válaszadók között fejlett államok és feltörekvő, fejlődő országok polgárai egyaránt előfordultak. Az alábbiakban a kutatás alapján készült tanulmányból idézünk.

Az internet penetráció mértéke számítógéppel vagy okostelefonnal
Internethasználat felnőttek körében számítógéppel vagy okostelefonnal

A megkérdezettek háromnegyede állította magáról, hogy internethasználó. E kutatás alapján az adott időpontban Magyarországon 74%-os volt az internethez való hozzáférés számítógépeket és okostelefonokat együttesen figyelembe véve. 2016-ban ugyanez az érték 66%-os volt, tehát a hazai internet penetráció további bővülést eredményezett. 2018-ban a globális átlag 75%-on alakult; a magyar eredmények ennél kicsivel alatta maradnak. A kutatási eredményekről szóló tanulmányból az is kiderül, hogy az internethasználat gyakorisága és az okostelefon birtoklása összhangban mozog az országok gazdasági teljesítményével.

Az internethasználat a gazdagabb országokban gyakoribb, és összhangban van az adott ország gazdasági teljesítményével

A következő ábra a közösségi média elterjedtségét mutatja országonkénti rangsorban. Magyarországon 56 %-os ez az érték – ez a globális átlagnál magasabb. A magyarok a Facebookot preferálják a többi közösségi hálózattal szemben.

A következő ábra az okostelefonok birtoklását mutatja. Sötétkék sáv mutatja a smart phone, világoskék a hagyományos mobiltelefonok tulajdonosainak arányát. Halványkéken látszik a semmilyen mobiltelefonnal nem rendelkezők aránya. Magyarországnál 61 – 30 – 9 ez a három érték. Okostelefonok tekintetében a globális átlag felett vagyunk (59 %) A megelőző évben ez utóbbi érték 49 %-ot mutatott, tehát bővült a használók köre.

Az okostelefonok és internetet is szolgáltató mobiltelefonok elterjedtsége magától értetődően a fejlett országokban gyakoribb. A válaszadók 59%-a számolt be arról, hogy rendelkezik okostelefonnal, 31% pedig egyszerűbb készüléket használ. Ebből következően a fenti országokban csak csekély azoknak az embereknek a száma, akik nem rendelkeznek mobiltelefonnal.

Területi vonatkozásban elmondható, hogy az átlagosnál több okostelefon-használó található Ausztráliában, Észak-Amerikában, Európa és Dél-Amerika egyes országaiban, továbbá Kínában. Ugyanakkor jelen van a fejlődő országokban is az okostelefon a jobb módú lakosság körében.   

A közösségi média kedvelőinek aránya országonként erősen változó. Ebben a témában arra voltak kíváncsiak a kutatás irányítói, hogy használt-e valaha a válaszadó valamilyen közösségi média portált, mint amilyen például a Facebook és a Twitter. Az eredmény azt mutatta, hogy a social media a Közel-Kelet államaiban, továbbá Ausztráliában és Észak-Amerikában a legnépszerűbb, és a nők körében gyakoribb, mint a férfiaknál. A kutatás megállapította azt is, hogy a magasabb jövedelemmel és iskolai végzettséggel rendelkezőkre inkább jellemző a közösségi média használata. Magyarországon 56%-os a használók aránya, amellyel az 53%-os átlag felett foglal helyet.

Életkor tekintetében, a várakozásoknak megfelelően, általánosan igaz, hogy a 18–36 éves korú, fiatal népesség nagyobb arányban használja az internetet, mint az idősebb generációk. Nem meglepő az sem, hogy a magasabb iskolai végzettségűekre inkább jellemző az internet- és okostelefon-használat. Magyarországon azonban ez a különbség nem számottevő más országokkal összehasonlítva. A hazai adatokban csupán 25 százalékpontos különbséget mértek az alacsonyabb és magas iskolázottságú válaszadók között internet- és okostelefon-használat tekintetében.

Érdekes kérdés az is, hogyan alakult a digitális megosztottság az egyes országokon belül a fiatalabb és idősebb népesség között? A generációs szakadék a Fülöp-szigetek és Tunézia, valamint Vietnám lakosságánál a legszámottevőbb, ahol 55–50 százalékpont közötti ennek mértéke. Európában Görögország vezet e tekintetben 47 pontos különbséggel. Magyarországon 33 pontos ez az adat.

 

Mi a véleménye erről?