Családtörténeti kutatások és családfakészítés 1.

Írta: Szilassi Andrea

Ez a cikk egy hosszabb olvasmány! A tartalomjegyzék megmutatja, milyen témákat érintek, a linkeken keresztül pedig közvetlenül eljuthatnak a kiválasztott részekhez. A második rész, a következő cikkben a családfakutatást – családfakészítést segítő webhelyeket, továbbá a DNS vizsgálattal megismerhető információkat mutatja be. (rövidesen ez is megjelenik)

Tartalom


Bevezetés

Mindenki életében eljön egyszer az az idő, amikor foglalkoztatni kezdi családjának históriája. A felmenőkről szóló történeteket, a családi emlékeket  fontos lenne őriznünk, ápolnunk és továbbadnunk rokonainknak!  Mindazonáltal jó, ha ismerjük a kutatás módjait, ha nem élnek már felmenőink, vagy megfelelően tájékozott családtagjaink. Azért is hasznos megismerni a kutatás lehetőségeit, hogy a felmerülő problémák, nehézségek ne szegjék kedvünket, és végül a befektetett munkánk eredményes legyen. 

2019 őszén két olyan előadást is tartottam a NetNagyi Klub és az EzüstNet Egyesület programjain, ahol a fenti téma volt napirenden. Nagy várakozás és élénk érdeklődés kísérte mindkét eseményt, ezért úgy gondoltam, írásban is megosztom gondolataimat, tapasztalataimat ezekről a dolgokról. Hasznos lehet, mivel a családfakutatás sokakat érdekel, ugyanakkor gyakran bonyodalmas, nehézségekkel tűzdelt és hosszú folyamat – legalábbis Magyarországon. Ugyanakkor a digitális világ számos lehetőséget kínál, amelyeket szintén érdemes felderíteni. E szövevényes ügyek kibogozásában sokat segíthet az idősebb korosztály emlékeivel, történeteivel – és nem is csak a szűk családi körből! Mindemellett a családfakészítés jó alkalmat kínál az idősek és fiatalok együttműködésére, ha a családfa digitális formában készül. 

Tatabánya, NetNagyi Klub 2019. szeptemberében. Fotó: Szilassi Andrea

 


Közvetlen környezetünk forrásai

Amint azt a bevezetőben is említettem, a legkézenfekvőbb megoldás a családtagok, rokonok megkérdezése lenne. Előfordulhat azonban, hogy még a kiváló emlékezettel megáldott rokon sem emlékezik olyan alapadatokra, hogy például hol és mikor születtek nagyszüleink,  akikről pedig oly sok anekdotát, történetet tud mesélni. Problémát jelenthet az is, ha csak az anyai vagy az apai ágról tájékozottak, a másik ágról nem. Már pedig  ezek az információk, továbbá a vallási hovatartozás egyaránt szükséges a továbblépéshez.

A családi iratok között – jó esetben – megtalálhatók a születési, házassági és halálozási anyakönyvi kivonatok és gyászközlemények. Ezek fontos kiindulópontot jelentenek a családfa összeállításához. A fotók között találhatunk temetőkben készülteket is, melyeken a családi síremlék felirata szintén információforrás, még ha néha tévedések, elírások is szerepelnek rajtuk. Az általános gyakorlat azonban az, hogy a költözések során a lomok mellett az írott családi emlékektől szabadulunk meg leggyorsabban. Ahol pedig költözés nem történt,  ott többnyire a padlásra kerülnek a múlt írott emlékei: a családi levelezés, régi iskolai értesítők, bizonyítványok, fényképek. (Habár fényképek csak a XIX. század elejétől készültek.) A fotók szerencsés esetben nem jutnak ilyen mostoha sorsra, amennyiben megragadják a nézelődők figyelmét. Mivel azonban rengeteg  felhalmozódhat belőlük az évtizedek során, ezért az elhalálozások után, a lakások kiürítésekor gyakran megválnak ezektől is.

Összefoglalva tehát: mind az elbeszélt  családi történelem, mind a környezetünkben fellelhető dokumentumok gyűjteménye erősen hiányos. Nem úszhatjuk meg az alapos kutatómunkát!

Egy születési okmány 1938-ból. A kép forrása: www.darabanth.com

Nyomtatott és DVD alapú adattárak

Kész családfákat szinte kizárólag nemesi családokról adtak ki könyv formájában, ezért kicsi az esélyünk, hogy érdemi segítséget nyújtanak ezek az egyszerű származásúak számára. Mindazonáltal itt van két, többkötetes genealógiai adattár, melyeket az Arcanum Kft digitalizált és közzétett: Nagy Iván: Magyarország családai és Kempelen Béla: Magyar nemesi családok című kötetei. A kiadónak megjelent egy DVD alapú adatbázisa is 2003-ban, amely kb. 50 kötetet tartalmaz digitalizálva a családtörténet, heraldika és honismeret témakörben. Részletek. A DVD Windows 10 operációs rendszeren is működik. Megjelentek még könyvek híres emberek leszármazottairól, például Petőfi Sándorral kapcsolatban. Habár a DVD-ben lehet személynevekre is keresni, mindazonáltal  leginkább régi forrásokat tartalmaz, így nem valószínű, hogy képesek leszünk hasznosítani.

Annál is inkább, mert véletlen névelírások és szándékos névváltoztatások  (pl. magyarosítás) következményei is előfordulnak szép számmal az anyakönyvekben, tehát nem tudhatjuk teljes bizonyossággal, hogy több generációval korábbi felmenőink pontosan milyen nevet viseltek.

Hivatalos dokumentumforrások

 • Levéltárakban őrzött anyakönyvek
 • Egyházi anyakönyvek keresztelésekről, bérmálásokról, házasságokról, halálozásokról
 • OSZK gyászközlemény-gyűjteménye

Az anyakönyvekben való tájékozódáshoz szükséges pontosan ismerni a keresett személy nevét, lakóhelyét, vallását, születésének, házasságkötésének, vagy elhalálozásának helyét, időpontját. Egy fővárosi születésű személynél még a pontos kerületet is ismerni kell az eredményes kereséshez. Ha biztosan tudjuk, hogy a keresett személy mikor és hol született vagy halt meg, akkor fordulhatunk a területileg illetékes levéltárhoz.  Sajnos azonban az anyakönyvek névmutatókkal nem rendelkeznek, így az anyakönyv hosszadalmas átnézése vezet csak eredményre. Annál is inkább, mert a kézzel írt dokumentum általában régies írásmóddal, néha idegen nyelven írott.

A Magyar Nemzeti Levéltár családtörténeti kutatásokkal kapcsolatos tájékoztató kiadványa fontos olvasmány mindenki számára, aki a levéltári forrásokból kíván tájékozódni. A tájékoztatóból csak néhány dolgot emelnék ki.

Állami anyakönyvezés csak 1895. október 1. óta van érvényben. Az ennél korábbi születések – halálozások csak az egyházi anyakönyvekben lettek regisztrálva, vagyis ezek alapján kutathatók. Ezekről azonban mikrofilmes adatbázis készült az amerikai mormon egyház finanszírozásával.

Fontos tudni, hogy ezek köre csupán a jelenlegi Magyarország településeire vonatkozó egyházi anyakönyvek. Habár a Trianon előtti, történelmi Magyarország területéről is található valamennyi digitalizált anyakönyv a Felvidékről (Csallóköz), a Délvidékről (Bácska) és az Őrvidékről (Burgenland), de ezek nem teljes körűek! Sajnos a trianoni terület-elcsatolások miatt sokan vannak olyanok, akiknek külföldi levéltárakban kellene kutakodniuk őseik után.

2005-2012 között ,a Magyar Bálint által vezetett Oktatási Minisztériumnak volt egy Családi Emlékezet című projektje. Ennek során családfakészítő szoftvert is elérhetővé tettek a program honlapján, és forrásokat is kutathatóvá tettek. A programba a középiskolás diákokat is be kívánták vonni.

Tájékozódás a levéltár online adatbázisaiban

Vannak ugyan online elérhető adatbázisok a Magyar Nemzeti Levéltár üzemeltetésében, amelyek hozzáférhetőek bárki számára. Csakhogy ezek régi, történelmi dokumentumok digitalizált verziói alapján készültek, így alig nyújtanak használható forrást a mai kor emberének. Ezek között elérhető a már említett, mormonoknak köszönhető mikrofilmes anyakönyv-adatbázis, de csak az 1802-1895-ig tartó időszakra. Mint fentebb már említettem, pontosan ismerni kell a keresett személy vallását is az eredményes kutatáshoz. A következő egyházak anyakönyvei szerepelnek a mikrofilm-adatbázisban:

 • római katolikus,
 • görög katolikus (unitusok, egyesültek)
 • görög keleti (óhitű, ortodox, pravoszláv)
 • református (helvét)
 • evangélikus (ágostai hitvallásúak)
 • izraelita (zsidó, ezen belül ortodox és neológ)
 • baptista
 • unitárius (antitrinitáriusok)
 • nazarénus kisegyház és felekezet

Az online hozzáférhetővé tett mikrofilm anyakönyvekben nem lehet anyakönyvezett személyek nevére ráakadni a keresővel, ugyanis kizárólag a digitalizálást végző személyek nevére érkezik találat. 

Az ún. hierarchikus keresőben először településnevet kell választani, majd egyházi felekezetet, ezután pedig az anyakönyv típusát, azon belül pedig egy időszakot kell megjelölni. A kapott eredményből a legfontosabb információ az anyakönyv azonosítója lesz, tehát messze vagyunk még a céltól! Ezt követően a  területileg illetékes levéltárhoz kérelmet nyújthatunk be, hogy magunk, esetleg meghatalmazottunk átböngéssze azt a bizonyos anyakönyvet, hogy ráakadjon a keresett személy pontos adataira.

A Hetedíziglen program keretében a levéltárak ingyenes tanfolyamokat kínálnak azok számára, akik forrásaik kutatásának módját szeretnék alaposabban megismerni. Kiállításokat is rendeznek még, bemutatva a rendelkezésükre álló lehetőségeket. Ez a videó segít a mikrofilmes adatbázisban való kutatásban.

 

2 hozzászólás

 1. AffiliateLabz 2020.02.15. at 21:19

  Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

Mi a véleménye erről?